RSL Logo
  
Generalforsamling den 25.02.2020
Klub: Tuse Idrætsforening, Badmintonafd.
Publiceret af: Morten Drejer
Dato: 03-02-2020 08:40:03
Kategori: Generelt
     
Tuse If Badmintonafdelingen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag d.25 februar 2020
Kl.18.30 i Tuse hallens cafeteria.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden, Lene Jul Larsen, Odinsvej 16, 4300 Holbæk,
 i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vel mødt
Bestyrelsen i Tuse If Badmintonafdelingen